Hamro-Ghar-heading.png
Hem Barnhemmet Ideell förening           Kontakt    Nyheter English Webshop

 

 

 

 

Skolgång 

V-Skola-paa-led.JPG V-Skolan-i-klassen-3.JPG

Hamro Ghar satsar mycket på att barnen ska få en bra skolgång. Alla går i en privat skola. Barnen är mycket flitiga och ambitiösa och förstår att utbildning är en möjlighet för dem att kunna påverka sina liv. Nepals skolsystem är auktoritärt och man visar upp alla resultat offentligt, vilket känns ovant ur ett svenskt perspektiv. Barnhemsföreståndaren Suresh Aryal skickar ibland rapporter med alla barns resultat. Barnen får betyg från låga åldrar. Men de har också sport- och friluftsdagar och musik och dans.

Skolväsendet i Nepal är eftersatt och nästan vart tredje barn slutför aldrig det första femåriga stadiet. Dock börjar 98 % av barnen i grundskolan (2013). Fram till 1960-talet fanns det nästan ingen skolutbildning alls. Analfabetismen är fortfarande utbredd; var tredje vuxen kan inte läsa och skriva.