Hamro-Ghar-heading.png
Hem Barnhemmet Ideell förening           Kontakt    Nyheter English Webshop

 

 

 

 

Hamro Ghar Nepal - vårt hem

På barnhemmet Hamro Ghar utanför Nepals huvudstad Kathmandu bor för närvarande 12 barn, varav två är barnhemsföreståndarnas egna barn. De flesta barnen kommer från utsatta familjer på landsbygden, och några av barnen är föräldralösa. Det bor fyra syskonskaror på Hamro Ghar. Hamro Ghar är nepali och betyder "vårt hem".  

Föreståndaren Suresh Aryal startade barnhemmet 2008, och driver idag barnhemmet tillsammans med sin fru Unnati och två anställda. På Hamro Ghar lever barnen och de vuxna som i en storfamilj. Vardagen på barnhemmet har fasta rutiner och skolan prioriteras högt. Den äldste killen på barnhemmet avslutade college (gymnasiet) 2017 och två barn påbörjade sin 2-åriga collegeutbildning sommaren 2018. Söndagarna är enda dagen i veckan som barnen är lediga från skolan och då passar man ibland på att göra utflykter.  

Bilden är från en utflykt med hela barnhemmet i december 2014. 

röd serie press alla lager